Obecní knihovna Světlá Hora

ON-LINE KATALOG

 
 

On-line katalog knih

 
Vyhledávání v on-line katalogu:
 
Klikněte na záložku on-line katalog knih. Vyhledejte knihu dle možností.  Naše knihy poznáte podle umístění - Světlá Hora. Zda je kniha volná zjistíte podle dostupnosti dokumentu.
 
 • vyplňujte jen ta pole, která vyplnit potřebujete; pokud použijete více  polí, vyhledání zúžíte
 • do polí lze zadat jedno nebo více slov, jednotlivá slova oddělujte    mezerou
 • nezáleží na velkých a malých písmenech
 • nezáleží na pořadí slov
 • můžete si zvolit setřídění výsledné množiny záznamů podle názvů   vzestupně nebo sestupně - pokud zatrhnete volbu "bez diakritiky" bude  systém vyhledávat např. zadané slovo "červený" i jeho variantu bez   háčků a čárek, tj. "cerveny"
 • pro vyhledání záznamů, které obsahují pouze části slov, použijte znak *  (zadáno měst* - najde se město, města, městský atd.)
 • minimální délka slova pro vyhledávání je standardně 3 znaky   (nezadávejte slova jako „a“, „je“, „do“ apod.)
 • vyhledávají se záznamy, které obsahují všechna zadaná slova ve všech vyplněných polích (tzn. logický součin AND)
 • zadáte-li příliš obecná slova, jako např. český, může být nalezeno velké množství záznamů
 • pole "Slova z názvu" vyhledává i v tzv. "údajích o odpovědnosti" (jména autorů, překladatelů, ilustrátorů ad.), které jsou datově součástí pole obsahující název
 • pole "Klíčová slova" vyhledává ve všech polích věcného popisu - tedy  v údajích, které popisují, o čem daný dokument pojednává (např. klíčová slova, osoba jako předmět, místo jako předmět, věcné téma atd.)
 • do pole "Nakladatel" můžete zadat název nebo část názvu   nakladatelství
 • datumy a roky jsou v záznamech většinou uvedeny ve formátu RRRR nebo RRRRMMDD - při jejich vyhledávání je proto  do pole "Datum vydání" vhodné zadávat hodnotu s pravostranným rozšířením* (př. 2005* pro všechny záznamy z roku 2005, 200406* pro články z června 2004, apod.)
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 E-mail: knihovnasvetlahora@seznam.cz