Obecní knihovna Světlá Hora

Internet

 

1. Služby Internetu může využívat každý čtenář knihovny v souladu s KNIHOVNÍM ŘÁDEM.
2. Předpokladem přístupu na Internet je ovládání základů práce na počítači a základních principů práce s počítačovou sítí Internet. Pokud uživatel tyto znalosti nemá, vyžádá si základní informace od knihovníka.
3. Uživatelé dbají pokynů knihovníka, kterému hlásí zahájení i ukončení práce s PC. Po ukončení práce musí zůstat PC ve stavu, v němž byl předán obsluhou.
4. Uživatelé mohou používat pouze předinstalovaný software. Není povoleno nahrávat, rušit, vytvářet nebo modifikovat soubory či adresáře. V případě poškození PC či souborů je uživatel povinen uhradit veškeré náklady spojené s obnovením původního stavu. Při porušení tohoto ustanovení může být uživateli odepřen další přístup k PC.
5. Není povoleno provozování počítačových her.
6. Provozovatel nenese odpovědnost za obsah informací a souborů stažených z Internetu, za event. obsažené viry,ani za rychlost spojení.
7. Uživatelům není povoleno navštěvovat stránky Internetu, jejichž obsah není vhodný k prohlížení ve veřejných prostorách.
8. V Případě porušení provozního řádu může být uživatel vykázán z knihovny.E-mail: knihovnasvetlahora@seznam.cz