Obecní knihovna Světlá Hora

O knihovně

České organizované knihovnictví má v okrese  Bruntál poměrně krátké trvání. Za první republiky zde existovaly německé knihovny.Ty české vznikaly pomalu, po roce 1945 z darů přistěhovalých občanů, výtěžků sbírek a pod.

Po roce 1950 vznikala při městských knihovnách metodická centra na pomoc vesnickým knihovnám, později to byl střediskový systém, který vyústil v tzv. centralizaci neboli okresní způsob řízení všech knihoven, zásobovaných knihami z celookresních fondů.

Když po r. 1989 došlo k rozpadu okresního systému řízení a knihovny se osamostatnily, je jejich provoz hrazen z prostředků obce. Uzavírají smlouvy s RKC Bruntál o nákupu nových knih, půjčování cirkulačních souborů a dalších službách.

Touto cestou prošla i naše knihovna, která má k 31.12.2010 celkem 3887 svazků knih.E-mail: knihovnasvetlahora@seznam.cz